جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/20/2020 1:10 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (11,888 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 30
دانلود زیرنویس انگلیسی Detective Conan (Case Closed) دانلود زیرنویس Detective Conan (Case Closed) زیرنویس انگلیسی Detective Conan (Case Closed) دانلود زیرنویس انگلیسی Detective Conan (Case Closed) با لینک مستقیم زیرنویس Detective Conan (Case Closed) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Detective Conan (Case Closed)