جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 1/20/2020 11:12 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (24,337 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 2,066
دانلود زیرنویس انگلیسی Queen: Love and War (Selection: The War Between Women / Gantaek: Yeoindeului Jeonjaeng / 간택: 여인들의 전쟁) دانلود زیرنویس Queen: Love and War (Selection: The War Between Women / Gantaek: Yeoindeului Jeonjaeng / 간택: 여인들의 전쟁) زیرنویس انگلیسی Queen: Love and War (Selection: The War Between Women / Gantaek: Yeoindeului Jeonjaeng / 간택: 여인들의 전쟁) دانلود زیرنویس انگلیسی Queen: Love and War (Selection: The War Between Women / Gantaek: Yeoindeului Jeonjaeng / 간택: 여인들의 전쟁) با لینک مستقیم زیرنویس Queen: Love and War (Selection: The War Between Women / Gantaek: Yeoindeului Jeonjaeng / 간택: 여인들의 전쟁) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Queen: Love and War (Selection: The War Between Women / Gantaek: Yeoindeului Jeonjaeng / 간택: 여인들의 전쟁)