Barbarians - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/21/2020 11:11 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 6 (58,218 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 4/10 from 6 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد امتیاز منفی داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد دانلود: 50
دانلود زیرنویس فارسی Barbarians - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Barbarians - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Barbarians - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Barbarians - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Barbarians - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Barbarians - First Season فصل اول