Breaking Bad - Second Season فصل دوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 11:03 AM   15 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 13 (196,660 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 50
دانلود زیرنویس فارسی Breaking Bad - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس Breaking Bad - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی Breaking Bad - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی Breaking Bad - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس Breaking Bad - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Breaking Bad - Second Season فصل دوم