Dictator مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 1:28 PM   14 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (60,471 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 39
دانلود زیرنویس فارسی Dictator دانلود زیرنویس Dictator زیرنویس فارسی Dictator دانلود زیرنویس فارسی Dictator با لینک مستقیم زیرنویس Dictator دانلود زیرنویس فارسی فیلم Dictator