Downton Abbey - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 9:31 AM   13 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 7 (175,276 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 45
دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Downton Abbey - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Downton Abbey - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Downton Abbey - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Downton Abbey - First Season فصل اول