Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 10:38 AM   15 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 9 (261,058 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 34
دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم زیرنویس فارسی Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم با لینک مستقیم زیرنویس Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Downton Abbey - Fourth Season فصل چهارم