Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 10:59 AM   15 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 25.000
 • Files: 9 (269,727 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 32
دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم دانلود زیرنویس Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم زیرنویس فارسی Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم با لینک مستقیم زیرنویس Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Downton Abbey - Sixth Season فصل ششم