Fringe - Third Season فصل سوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 9:23 AM   13 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 22 (388,504 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 39
دانلود زیرنویس فارسی Fringe - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس Fringe - Third Season فصل سوم زیرنویس فارسی Fringe - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی Fringe - Third Season فصل سوم با لینک مستقیم زیرنویس Fringe - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Fringe - Third Season فصل سوم