Greenland مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/13/2020 12:30 AM   20 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (41,002 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 10 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 10 کاربر
 • تعداد دانلود: 6,298
دانلود زیرنویس فارسی Greenland دانلود زیرنویس Greenland زیرنویس فارسی Greenland دانلود زیرنویس فارسی Greenland با لینک مستقیم زیرنویس Greenland دانلود زیرنویس فارسی فیلم Greenland