جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 1:42 PM   14 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (12,792 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 41
دانلود زیرنویس فارسی High Seas (Alta Mar) - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس High Seas (Alta Mar) - Third Season فصل سوم زیرنویس فارسی High Seas (Alta Mar) - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی High Seas (Alta Mar) - Third Season فصل سوم با لینک مستقیم زیرنویس High Seas (Alta Mar) - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم High Seas (Alta Mar) - Third Season فصل سوم