House of Cards - Fourth Season فصل چهارم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 2/14/2020 11:56 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 13 (295,824 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 155
دانلود زیرنویس فارسی House of Cards - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس House of Cards - Fourth Season فصل چهارم زیرنویس فارسی House of Cards - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی House of Cards - Fourth Season فصل چهارم با لینک مستقیم زیرنویس House of Cards - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی فیلم House of Cards - Fourth Season فصل چهارم