جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 8:01 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 12 (149,127 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 60
دانلود زیرنویس فارسی Jormungand دانلود زیرنویس Jormungand زیرنویس فارسی Jormungand دانلود زیرنویس فارسی Jormungand با لینک مستقیم زیرنویس Jormungand دانلود زیرنویس فارسی فیلم Jormungand