Jormungand: Perfect Order مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 8:10 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 12 (181,209 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 57
دانلود زیرنویس فارسی Jormungand: Perfect Order دانلود زیرنویس Jormungand: Perfect Order زیرنویس فارسی Jormungand: Perfect Order دانلود زیرنویس فارسی Jormungand: Perfect Order با لینک مستقیم زیرنویس Jormungand: Perfect Order دانلود زیرنویس فارسی فیلم Jormungand: Perfect Order