Love and Monsters مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/16/2020 5:48 AM   15 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (47,555 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 10 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 10 کاربر
 • تعداد دانلود: 6,342
دانلود زیرنویس فارسی Love and Monsters دانلود زیرنویس Love and Monsters زیرنویس فارسی Love and Monsters دانلود زیرنویس فارسی Love and Monsters با لینک مستقیم زیرنویس Love and Monsters دانلود زیرنویس فارسی فیلم Love and Monsters