Love and Monsters مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/17/2020 8:20 PM   14 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (41,192 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 12 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 12 کاربر
 • تعداد دانلود: 946
 • 1399-07-26 20:37:23

  nice. the best persian subtitle. thank you.
  ممنون

دانلود زیرنویس فارسی Love and Monsters دانلود زیرنویس Love and Monsters زیرنویس فارسی Love and Monsters دانلود زیرنویس فارسی Love and Monsters با لینک مستقیم زیرنویس Love and Monsters دانلود زیرنویس فارسی فیلم Love and Monsters