My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 2/15/2020 6:15 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (20,838 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 97
دانلود زیرنویس فارسی My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야) دانلود زیرنویس My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야) زیرنویس فارسی My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야) دانلود زیرنویس فارسی My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야) با لینک مستقیم زیرنویس My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야) دانلود زیرنویس فارسی فیلم My Holo Love (Na Hollo Geudae / 너와 나 혼자 야)