Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/8/2020 7:06 PM   20 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (31,354 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 110
دانلود زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) دانلود زیرنویس Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) دانلود زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) با لینک مستقیم زیرنویس Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록)