Run مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/20/2020 7:21 AM   13 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (16,665 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 9 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 9 کاربر
 • تعداد دانلود: 1,943
دانلود زیرنویس فارسی Run دانلود زیرنویس Run زیرنویس فارسی Run دانلود زیرنویس فارسی Run با لینک مستقیم زیرنویس Run دانلود زیرنویس فارسی فیلم Run