Schitt's Creek - Second Season فصل دوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/17/2020 8:33 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (14,632 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 11 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 11 کاربر
 • تعداد دانلود: 82
دانلود زیرنویس فارسی Schitt's Creek - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس Schitt's Creek - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی Schitt's Creek - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی Schitt's Creek - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس Schitt's Creek - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Schitt's Creek - Second Season فصل دوم