جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/17/2020 3:55 PM   14 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (16,528 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 12 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 12 کاربر
 • تعداد دانلود: 500
دانلود زیرنویس فارسی Search (The Search / Sseochi / 써치) دانلود زیرنویس Search (The Search / Sseochi / 써치) زیرنویس فارسی Search (The Search / Sseochi / 써치) دانلود زیرنویس فارسی Search (The Search / Sseochi / 써치) با لینک مستقیم زیرنویس Search (The Search / Sseochi / 써치) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Search (The Search / Sseochi / 써치)