جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 6:48 PM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (8,454 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 31
دانلود زیرنویس فارسی Skam France - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس Skam France - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی Skam France - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی Skam France - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس Skam France - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Skam France - Second Season فصل دوم