The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/21/2020 6:32 AM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (19,422 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 3 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 3 کاربر
 • تعداد دانلود: 1,299
دانلود زیرنویس فارسی The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم دانلود زیرنویس The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم زیرنویس فارسی The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم دانلود زیرنویس فارسی The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم با لینک مستقیم زیرنویس The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم