The Mandalorian - Second Season فصل دوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/20/2020 9:28 AM   13 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (12,908 bytes)
 • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 2,627
دانلود زیرنویس فارسی The Mandalorian - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس The Mandalorian - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی The Mandalorian - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی The Mandalorian - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس The Mandalorian - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Mandalorian - Second Season فصل دوم