The Nest مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/21/2020 7:09 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (32,579 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 8 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 8 کاربر
 • تعداد دانلود: 230
دانلود زیرنویس فارسی The Nest دانلود زیرنویس The Nest زیرنویس فارسی The Nest دانلود زیرنویس فارسی The Nest با لینک مستقیم زیرنویس The Nest دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Nest