جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 7:53 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 12 (98,812 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 70
دانلود زیرنویس فارسی Tsurezure Children دانلود زیرنویس Tsurezure Children زیرنویس فارسی Tsurezure Children دانلود زیرنویس فارسی Tsurezure Children با لینک مستقیم زیرنویس Tsurezure Children دانلود زیرنویس فارسی فیلم Tsurezure Children