Year of the Jellyfish (L'année des méduses) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/16/2020 12:11 PM   15 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (32,436 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 26
دانلود زیرنویس فارسی Year of the Jellyfish (L'année des méduses) دانلود زیرنویس Year of the Jellyfish (L'année des méduses) زیرنویس فارسی Year of the Jellyfish (L'année des méduses) دانلود زیرنویس فارسی Year of the Jellyfish (L'année des méduses) با لینک مستقیم زیرنویس Year of the Jellyfish (L'année des méduses) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Year of the Jellyfish (L'année des méduses)