دانلود زیرنویس فارسی Cursed - First Season فصل اول

Poster

زیرنویس فارسی Cursed - First Season فصل اول

  • سال ساخت : 2020
Farsi/Persian Edit
زبان زیرنویس نام فایل زیرنویس Files H.I. زیرنویس شده توسط توضیحات زیرنویس
Farsi/Persian Cursed.2020S01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.WEB.x264-STRiFE   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.720p.WEB.H264-MiXED   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-MiXED   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.720p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.720p.WEB.H264-GHOSTS   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ تمامی قسمت‌های فصل اول ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01.All.Episodes.720p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020S01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01.All.Episodes.720p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01.All.Episodes.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.Season01.All.Episodes.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.WEB.x264-STRiFE   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.WEB.H264-MiXED   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.WEB.H264-MiXED   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.WEB.H264-GHOSTS   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.WEB.H264-GHOSTS   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⣿ SEASON FiNALE! ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.WEB.H264-GHOSTS   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.WEB.H264-GHOSTS   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.WEB.H264-FiASCO   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.WEB.H264-FiASCO   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.WEB.H264-MiXED   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.WEB.H264-MiXED   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.WEB.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ مــانــی ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E09.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ، بهین موسویان و پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.WEB.H264-FiASCO   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.WEB.H264-FiASCO   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.WEB.H264-MiXED   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.WEB.H264-MiXED   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.WEB.x264-STRiFE   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.WEB.H264-GHOSTS   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.WEB.H264-GHOSTS   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.WEB.x264-STRiFE   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.WEB.H264-MiXED   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.WEB.H264-MiXED   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.WEB.H264-FiASCO   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.WEB.H264-FiASCO   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Mahdi.Torabi
⚜️ FoxMovie.Co - مــهــدی تــرابــی ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.WEB.H264-FiASCO   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.WEB.H264-FiASCO   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.WEB.H264-MiXED   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.WEB.H264-MiXED   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.WEB.x264-STRiFE   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E10.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.WEB.H264-FiASCO   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.WEB.H264-FiASCO   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.WEB.H264-MiXED   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.WEB.H264-MiXED   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E08.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا و آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.WEB.H264-GHOSTSc   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.WEB.H264-FiASCO   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.WEB.H264-FiASCO   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.WEB.H264-MiXED   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.WEB.H264-MiXED   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E07.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.WEB.x264-STRiFE   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.WEB.H264-MiXED   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.WEB.H264-MiXED   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.WEB.H264-FiASCO   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.WEB.H264-GHOSTS   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.WEB.H264-GHOSTS   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   SuRouSH_AbG
▓░╠⫸ AbG ســــروش ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.WEB.H264-GHOSTS   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.WEB.H264-FiASCO   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.WEB.H264-FiASCO   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.1080p.WEB.H264-MiXED   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.720p.WEB.H264-MiXED   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E05.WEB.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠⫸ علی اکبر دوست دار ، Tamagotchi یـاشـار ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.WEB.H264-GHOSTS   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.WEB.H264-FiASCO   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.WEB.H264-MiXED   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.WEB.H264-MiXED   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.1080p.WEB.H264-FiASCO   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E06.WEB.x264-STRiFE   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.WEB.H264-FiASCO   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.WEB.H264-FiASCO   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.WEB.H264-MiXED   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.WEB.H264-MiXED   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.WEB.x264-STRiFE   _Colonel_
⚜️ FoxMovie.Co - کلنل و الهه ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.WEB.H264-GHOSTS   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.WEB.H264-FiASCO   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.WEB.H264-FiASCO   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.720p.WEB.H264-MiXED   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.1080p.WEB.H264-MiXED   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E04.WEB.x264-STRiFE   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.WEB.H264-GHOSTS   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.WEB.H264-FiASCO   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.WEB.H264-FiASCO   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.WEB.H264-MiXED   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.WEB.H264-MiXED   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.WEB.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.WEB.H264-GHOSTS   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.WEB.H264-FiASCO   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.WEB.H264-FiASCO   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.WEB.H264-MiXED   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.WEB.H264-MiXED   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E03.WEB.x264-STRiFE   Behin
⚜️ FoxMovie.Co - بهین موسویان ⚜️  
Farsi/Persian cursed.2020.s01e01.1080p.web.h264-fiasco_track8   Amir.Farahnak
🟢 ارائه از کانال هواداران وایکینگز 🟢 مترجم: امیر فرحناک 🟢 
Farsi/Persian cursed.2020.s01e01.WEB-DL   Amir.Farahnak
🟢 ارائه از کانال هواداران وایکینگز 🟢 مترجم: امیر فرحناک 🟢 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.WEB.x264-STRiFE   Amir.Farahnak
🟢 ارائه از کانال هواداران وایکینگز 🟢 مترجم: امیر فرحناک 🟢 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.WEB.H264-FiASCO   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.WEB.H264-MiXED   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.WEB.H264-MiXED   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.WEB.x264-STRiFE   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-FiASCO   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-MiXED   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.WEB.H264-FiASCO   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.WEB.H264-FiASCO   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.WEB.H264-MiXED   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.WEB.H264-MiXED   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E02.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-FiASCO   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-FiASCO   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-MiXED   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-MiXED   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-MiXED   Danoosh_01
► مترجم: دانوش طباطبایـی ◄ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-MiXED   Danoosh_01
► مترجم: دانوش طباطبایـی ◄ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-FiASCO   Danoosh_01
► مترجم: دانوش طباطبایـی ◄ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.1080p.WEB.H264-FiASCO   Danoosh_01
► مترجم: دانوش طباطبایـی ◄ 
Farsi/Persian Cursed.2020.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   Danoosh_01
► مترجم: دانوش طباطبایـی ◄ 
Farsi/Persian CURSED. New Trailer. Netflix   Tab_Aiden
Nima011 @TBMoviechannel 
دانلود زیرنویس فارسی Cursed - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Cursed - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Cursed - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Cursed - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Cursed - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Cursed - First Season فصل اول